viii-lo.krakow.pl/bakx
viii-lo.krakow.pl/bakx

BAKX site - wszystko o komórkach

viii-lo.krakow.pl/bakx


:: Muzeum

:: Zdjęcia zbiorcze

:: Informacje

:: Telefony

:: Telefony

:: Operatorzy

:: Historia komórek
    i inne teksty

:: O BTSach

:: HOW-TO?

:: Idea/Orange

:: Plus GSM

:: Era

:: Inne sieci

:: Dodaj BTS

:: Download

:: FAQ

:: Kody do telefonów

:: NetMonitor

:: Pagery

:: WAP

:: Linki

:: Humor

:: Napisali o bakx.pl

:: Kontakt

:: GG: 2815405


RATWORK.PLTelefonia Komórkowa - Artykuły o telefonii NMT
Artykuły o telefonii NMT

Od razu zaznaczę, że nie jestem autorem wszystkich poniższych tekstów. Ze względu na ich wiek, różne pochodzenie nie mogę się skontaktować z ich autorami. Jeśli jesteś autorem poniższych tekstów proszę o kontakt.

 • Bieżąca informacja o stanie abonamentów NMT Centertel:
 • 31 grudnia 2003 - 7tys,
 • 31 grudnia 2002 - 12tys.

  Bieżąca informacja o dostępie NMT w sieci TPSA
 • 01 maj 2004 - 200 tys. osób.

  SPIS TERŚCI:

 • 00. WPROWADZENIE
  - Architektura systemu NMT
  - Budowa Stacji bazowej
  - Stacje ruchome czyli telefony
  - Transmisja w kanale radiowym
  - Parametry systemu NMT450
  - Ramka sygnału
  - Podstawowe procedury systemowe
  - Rozmowa z sieci stałej z abonentem sieci NMT
  - Śledzenie/Kierowanie połączenia/Przełączanie
  - Usługi systemu NMT
  - System NMT w Polsce
  - Teraźniejszość NMT
  - Pół-aktywne i nieaktywne terminale NMT
 • 01. Wersja oprogramowania
 • 02. Książka telefoniczna
 • 03. Kasowanie zawartości wyświetlacza
 • 04. Pusty wyświetlacz
 • 05. Podświetlenie
 • 06. Własny numer telefonu
 • 07. Własny numer telefonu z sieciowym kodem międzynarodowym
 • 08. Powitanie w Nokii 350
 • 09. SIS
 • 10. Poczta głosowa
 • 11. Ciche dzwonienie
 • 12. Transmisja danych i fiksów
 • 13. Kupowanie aparatu NMT zagranica
 • 14. Zapasowy kod kraju
 • 15. Komórki alarmowe
 • 16. Blokowanie połączeń z niektórymi prefiksami
 • 17. Blokada klawiatury
 • 18. Zmiana baterii podczas prowadzenia rozmowy
 • 19. Liczniki rozmów
 • 20. Jak duża jest różnica w jakości dźwięku między NMT, a GSM?
 • 21. W jaki sposób można było sprawdzić zasięg sieci NMT?
 • 22. Czy do telefonów NMT istnieją kody, podobnie jak do modeli GSM?
 • 23. Czy w NMT istnieją połączenia konferencyjne?
 • 24. Czy istnieje coś takiego jak kod PIN lub inny kod zabezpieczający przed dostępem do telefonu osób niepowołanych?
 • 25. Bezpieczeństwo w systemie NMT
 • 26. Kompatybilność sieci NMT w różnych krajach
 • 27. Poczta głosowa w sieci NMT Centertel
 • 28. Trochę historii: który model telefonu był oferowany jako pierwszy przez Centertela?
 • 29. Czy w systemie NMT można korzystać z SMS-ów?
 • 30. Czym różni się "zwykła" Nokia 450 od Nokii 450 VIP?
 • 31. Czym różni się Nokia 540 od Nokii 550?
 • 32. Na czym polega Dual-DCS?
 • 33. Na czym polega Dual-NMT?
 • 34. Na czym polega Dual w ofercie Centertela?
 • 35. Jak aktywować oraz na czym polega poczta dualna?


  WPROWADZENIE
  Działający w Polsce system NMT450 (Centertel) oparty jest na skandynawskim standardzie NMT, który wykorzystywany jest w ponad 20 krajach. Standard ten opracowany został w końcu lat 70-dziesiątych przez grupę specjalistów z Danii, Finlandii, Norwegii i Szwecji. Uruchomiono go w Skandynawii w 1981 roku. Twórcy za zadanie postawili sobie, aby system spełniał następujące wymagania :
 • jakość transmisji i mowy porównywalna z siecią publiczną;
 • całkowicie automatyczne zestawianie połączeń i możliwość dostępu użytkownika na terenie całej Skandynawii;
 • efektywne wykorzystanie przydzielonego pasma

  System NMT450 działał w paśmie 450 MHz i dysponował 180 kanałami, duże zainteresowanie ze strony abonentów zmusiło konstruktorów do opracowania zmodyfikowanej wersji systemu, która pracuje w paśmie 900 MHz i ma pięciokrotnie większą pojemność. System taki uruchomiono w 1986 roku w Skandynawii ,nazywany jest NMT900.

  Architektura systemu NMT
  System składa się z trzech warstw. Warstwa najwyższa obejmuje centrale systemu komórkowego MTX (Mobile Telephone eXchange), realizujące funkcję komutacyjne i sterujące w systemie. Centrale MTX mogą być połączone z centralami sieci stałej na poziomie central miejscowych, tranzytowych bądź międzynarodowych. Najczęściej realizuje się wariant połączenia central MTX z centralami tranzytowymi sieci stałej.
  Centrala MTX, za pomocą łączy stałych, połączona jest ze stacjami bazowymi. Stacja bazowa, poprzez interfejs radiowy, komunikuje się ze stacjami ruchomymi, które znajdują się na obszarze obsługiwanej przez nią komórki. Do zadań stacji bazowej należy również nadzorowanie jakości połączenia ze stacją ruchomą w kanale radiowym. W łączach stałych systemu NMT, tam gdzie jest to możliwe, stosuje się system sygnalizacyjny CCITT nr 7, a na styku z mniej nowoczesną siecią stałą stosowana jest sygnalizacja R2.

  Stacja bazowa składa się z następujących elementów:
 • wyposażeń radiowych dla każdego kanału częstotliwościowego
 • układu sprzęgacza (nadawanie kilku sygnałów przy wykorzystaniu tej samej anteny) w kierunku nadawczym
 • modułu wstępnej obróbki sygnału wysokiej częstotliwości w kierunku odbiorczym
 • układu testowania odbieranego sygnału radiowego oraz miernika poziomu mocy sygnału odbieranego.

  Stacja bazowa zawiera też system antenowy oraz układ zasilania. Wyposażenie radiowe kanału częstotliwościowego składa się z nadajnika i odbiornika oraz układu sterującego. Układ sterujący posiada następujące funkcje:
 • włączanie i wyłączanie nadajnika
 • przydzielanie kanałów rozmównych
 • przesyłanie informacji w kierunku do i od centrali MTX,
 • wysyłanie alarmów do centrali MTX
 • zapętlanie w celach testowych łączy przychodzących do centrali MTX

  Obszar pokryty zasięgiem wszystkich stacji bazowych podlegającej danej centrali MTX tworzy tzw. obszar centralowy. Obszary centralowe dzielą się z kolei na mniejsze fragmenty, tzw. obszary przywołań. Informacja o położeniu stacji ruchomych przechowywana jest w systemie z dokładnością do obszaru przywołań. W przypadku połączenia przychodzącego do abonenta systemu NMT, sygnały przywoławcze informujące terminal o adresowanym do niego połączeniu, rozsyłane są w odpowiednim obszarze przywołań.

  Stacje ruchome czyli telefony.
  W systemie NMT wykorzystywane są przewoźne, przenośne oraz kieszonkowe stacje ruchome. Stacją ruchomą systemu NMT może być także aparat wrzutowy. W zależności od typu różne są rozmiary, waga, czas życia baterii oraz moc stacji ruchomej. W systemie NMT możliwa jest regulacja mocy stacji ruchomej.
  W nadajniku realizowana jest analogowa modulacja częstotliwości FM oraz wzmacnianie sygnału. Odbiornik zawiera wzmacniacz, generator lokalny, stopnie podwójnej przemiany częstotliwości oraz demodulator. Sygnalizacja przesyłana jest w sposób cyfrowy. W tym celu w terminalu zainstalowano modulator i demodulator sygnału z kluczowaniem częstotliwości FSK. Pracą terminala steruje mikroprocesor. Zarządza on między innymi sygnalizacją do i od centrali MTX, steruje pracą części radiowej (regulacja mocy nadajnika, wybór częstotliwości) oraz interfejsu z użytkownikiem. Oprogramowanie mikroprocesora przechowywane jest w pamięci ROM. W pamięci RAM przechowuje się informację zmieniane w czasie pracy stacji ruchomej: skrócone numery, identyfikator obszaru przywołań, w którym znajduje się stacja ruchoma itp. Ostatnią część terminala stanowi układ interfejsu z użytkownikiem: klawiatura alfanumeryczna, wyświetlacz, mikrofon i głośnik.

  Transmisja w kanale radiowym.
  W systemie NMT zastosowano wielodostęp w dziedzinie częstotliwości FDMA. Połączenia są dupleksowe, a poszczególnym kierunkom transmisji przydzielono osobne pasma częstotliwości. Kanały częstotliwościowe mają szerokość 25 kHz. System NMT może pracować w dwóch pasmach częstotliwości: 450 MHz i 900 MHz. W paśmie 450 MHz wydzielono dwa przedziały częstotliwości, po 4.5 MHz każdy, co pozwala na utrzymanie 180 kanałów dwukierunkowych. Odstęp dupleksowy pomiędzy oboma kierunkami transmisji wynosi 10 MHz. W paśmie 900 MHz wydzielono dwa przedziały o szerokości 25 MHz każdy. W każdym z nich zdefiniowano 999 kanałów częstotliwościowych. Ponadto na obu końcach pasma wydzielono przedziały ochronne o szerokości 12.5 kHz. Odstęp pomiędzy kierunkami transmisji zwiększono do 45 MHz. Dodatkowo, w systemie NMT 900, istnieje możliwość wykorzystywania kanałów o szerokości 12.5kHz. Otrzymuje się wówczas około 2000 kanałów. W obu wersjach systemu, do transmisji mowy zastosowano analogową modulację FM z dewiacją częstotliwości f = 3 kHz.

  Parametry systemu NMT450
 • Pasmo częstotliwości 420 - 490 MHz
 • Transmisja do stacji bazowej 453 - 457,5 MHz
 • Transmisja do stacji ruchomej 563 - 467,5 MHz
 • Odstęp kierunków transmisji 10 MHz
 • Szerokość kanałów 25 kHz
 • Liczba kanałów 180
 • Max. promień komórki 40 km (w praktyce z telefonami 7W o wiele większy, nawet do Ok 100km)
 • Max. moc stacji bazowej 50 W
 • Poziom mocy stacji ruchomej 15 / 1,5 / 0,15 W

  Ramka sygnału.
  W systemie NMT sygnalizacja w kanale radiowym odbywa się za pomocą binarnego sygnału zmodulowanego częstotliwościowo z przepływnością 1200 bit/s. Sygnalizacja odbywa się za pomocą ramek o długości 166 bitów. Typowa ramka 166 bitowa dzieli się na:
 • 26 bitów synchronizacji bitowej i ramkowej.
 • 15 bitów synchronizacji bitowej.
 • 11 bitów synchronizacji ramki.
 • 140 - bitowe słowo sygnalizacyjne.
 • 12 bitów numeru kanału.
 • 12 bitów numeru obszaru przywoływań.
 • 28 bitów numeru abonenta.
 • 12 bitów informacji.
  Ciekawe jest, że tylko 7% przesyłanego sygnału to właściwa informacja.

  Podstawowe procedury systemowe
  Jedną z najważniejszych cech charakterystycznych systemów komórkowych jest ich zdolność, do śledzenia ruchu abonentów i realizowania połączeń do abonentów zmieniających swoje położenie. Inną cechą charakterystyczną jest możliwość utrzymania nieprzerwanego połączenia ze stacją ruchomą nawet wtedy, gdy stacja podczas połączenia przemieszcza się z jednej komórki do drugiej. Zagadnienia te, jak również sposoby zabezpieczenia systemu przed dostępem osób nieuprawnionych, zostały omówione poniżej.

  Rozmowa z sieci stałej z abonentem sieci NMT.
  W centrali MTX, na której obszarze przebywa abonent telefonii komórkowej, przechowywana jest informacja o obszarze przywołań, do którego powinny zostać wysłane sygnały przywoławcze. Przywołanie polega na tym, że wszystkie stacje bazowe należące do danego obszaru przywołań wysyłają w specjalnym kanale przywoławczym wiadomość zawierającą numer wywoływanej stacji ruchomej. Gdy stacja ruchoma rozpozna swój numer i potwierdzi gotowość do odebrania połączenia, centrala przydziela jej kanał rozmówny. W systemie NMT 900, w przypadku gdy brak jest wolnych kanałów rozmównych, stacja ruchoma sama, niezależnie od centrali, szuka wolnego kanału rozmównego . Poszukiwania mogą się zakończyć zajęciem przez stację ruchomą kanału rozmównego lub niezestawieniem połączenia jeśli stacja ruchoma nie znajdzie wolnego kanału w określonym czasie.

  Śledzenie.
  W systemie NMT śledzenie ruchów abonentów odbywa się z dokładnością do tzw. obszaru przywołań. W momencie rejestracji abonenta w systemie, każdy abonent przypisywany jest jednemu obszarowi centralowemu. W rejestrze abonentów macierzystej centrali znajduje się wówczas uaktualniany na bieżąco adres obszaru centralowego, w którym aktualnie przebywa abonent.

  Kierowanie połączenia.
  Połączenie przychodzące z sieci stałej do abonenta sieci NMT może być kierowane do niego na dwa sposoby. Pierwszy nieoptymalny sposób polega na skierowaniu połączenia z sieci stałej najpierw do macierzystej centrali abonenta wywoławczego MTX1 i dalej do odpowiedniego docelowego obszaru centralowego, gdzie aktualnie przebywa abonent wywoływany. Drugi sposób pozwala na ograniczenie kosztów transmisji, ale wymaga bardziej skomplikowanej sygnalizacji: połączenie kierowane jest najkrótszą drogą, do najbliższej centrali MTX osiągalnej z sieci stałej. Po dostrojeniu się stacji ruchomej do kanału rozmównego odbywa się procedura identyfikacji stacji ruchomej, a następnie w kanale rozmównym zestawione zostaje połączenie pomiędzy stacją bazową a stacją ruchomą.

  Przełączanie.
  Jedną z najtrudniejszych procedur wykonywanych przez każdy system komórkowy jest procedura przełączania kanałów realizowana w czasie rzeczywistym podczas trwającego połączenia. W systemie NMT decyzja o przełączeniu stacji ruchomej do innej komórki podejmowana jest przez centralę MTX. Centrala MTX dysponuje wynikami pomiarów jakości połączenia wykonywanymi przez stację bazową. Stacja bazowa kontroluje jakość połączenia ze stacją ruchomą za pomocą dwóch parametrów: poziomu mocy sygnału mowy odbieranego od stacji ruchomej oraz wartości stosunku sygnału do szumu SNR specjalnego sygnału pilota. Sygnał pilota, leżący powyżej pasma zajmowanego przez sygnał mowy, wysyłany jest przez stację bazową w kanale rozmównym, rozpoznawany przez odbiornik stacji ruchomej, a następnie nadawany z powrotem do stacji bazowej W tym celu wykorzystuje się jedną z czterech częstotliwości: 3955 Hz, 3985 Hz, 4014 Hz lub 4045 Hz. Gdy jakość połączenia spadnie poniżej pewnego poziomu progowego, centrala MTX powiadamiana jest o tym przez stację bazową. Centrala żąda wtedy wyników pomiarów mocy sygnału odbieranego przez stacje bazowe obsługujące sąsiednie komórki. Jeśli, dysponując tymi wynikami, centrala jest w stanie wybrać komórkę gwarantującą lepszą jakość połączenia po przełączeniu , stacja ruchoma jest przełączana do nowej komórki. W przeciwnym wypadku nie dochodzi do przełączenia i stacja ruchoma wciąż korzysta z dotychczasowej częstotliwości. W odstępach co 20 - 30 ms podejmowane są wtedy następne próby znalezienia nowej częstotliwości. Kończą się one przełączeniem stacji ruchomej na nową częstotliwość lub zakończeniem połączenia jeśli użytkownik oddali się zbyt mocno od stacji bazowej. W przypadku gdy więcej stacji ruchomych znajduje się w podobnej sytuacji, możliwe jest tworzenie kolejki stacji ruchomych oczekujących na przełączenie na nowy kanał radiowy. W systemie NMT możliwe jest także przełączenie stacji ruchomej na inny kanał w ramach tej samej komórki w celu poprawy jakości połączenia. Możliwe jest także automatyczne blokowanie kanałów zakłócanych . Kanały zablokowane są wyłączane z ruchu, nie zestawia się w nich nowych połączeń, ani nie dokonuje się na nich przełączania.


  Usługi systemu NMT
  Podstawową usługą realizowaną w systemie NMT jest transmisja analogowych sygnałów mowy. Możliwa jest także wolna transmisja danych, w tym transmisja telefaksowa, z przepływnością 600 bit/s. Na czas transmisji danych wstrzymywana jest wymiana informacji sygnalizacyjnych w kanale rozmównym (dotyczy to między innymi sygnalizacji związanej z pomiarami mocy sygnału, a także przełączaniem kanałów). Do transmisji danych poprzez interfejs radiowy systemu NMT konieczne jest zastosowanie przystawki modemowej dostosowanej do określonego typu stacji ruchomej. Przystawka taka jest z jednej strony połączona ze stacją ruchomą, a z drugiej strony z modemem analogowym lub z urządzeniem telefaksowym.

  Korzystając z tego, że centrale i część stała systemu NMT wykorzystują sygnalizację nr 7, system NMT może zapewnić abonentom ruchomym korzystanie praktycznie ze wszystkich usług dodatkowych, jakie dostępne są w nowoczesnych sieciach stałych, np.
 • warunkowego i bezwarunkowego przenoszenia rozmów
 • selektywnego blokowania połączeń
 • połączeń konferencyjnych
 • kolejkowania rozmów
 • śledzenia wywołań złośliwych.

  W systemie dostępna jest również usługa poczty głosowej. (więcej o poczcie głosowej w punktach 10 i 27) Na zlecenie abonenta poczta głosowa przyjmuje wiadomości kierowane pod określony numer, a następnie przekazuje je abonentowi. W systemie możliwa jest także realizacja bezprzewodowych automatów wrzutowych. Stosowana w systemie NMT sygnalizacja wielotonowa może być wykorzystywana do zdalnego sterowania pracą urządzeń automatycznych, np. automatycznej sekretarki.
  W pewnym stopniu możliwe jest nawet priorytetowanie połączeń, ale tylko poprzez rezerwację kanałów, tzn. w stacji bazowej możliwe jest wydzielenie niektórych kanałów w danej komórce wyłącznie dla połączeń realizowanych z wysokim priorytetem. Odpowiada to stworzeniu jakby osobnego wydzielonego podsystemu łączności w ramach systemu NMT.

  System NMT w Polsce.
  W Polsce system NMT działa od 1992 roku pod komercyjną nazwą Centertel. Operatorem systemu jest Polska Telefonia Komórkowa, spółka której udziałowcami są:
 • Telekomunikacji Polskiej S.A. (51%)
 • France Telecom (24.5 %)
 • Ameritech (24.5 %)

  Działający w Polsce system NMT pracuje w paśmie 450 MHz, w oparciu o tzw. wersję NMT 450i. Jest to w zasadzie znany od początku lat 80 - tych standard NMT 450 uzupełniony jednak o niektóre aspekty wprowadzonego później standardu NMT 900. Modyfikacje te polegały między innymi na:
 • wprowadzeniu procedury identyfikacji abonenta
 • umożliwieniu wyświetlania w terminalu kodu obszaru centralowego
 • zmodyfikowanie protokołów sygnalizacji w kanale radiowym
 • polepszenie jakości transmisji mowy poprzez wprowadzenie kompandorów


  Stosowany w Polsce system Centertela korzysta ze 180 kanałów częstotliwościowych, ale w porównaniu z systemem NMT 450, dwadzieścia kanałów zajmuje nieco inne pasmo częstotliwości niż w systemach używanych w Skandynawii. Wszystkie kanały mieszczą się w zakresie obsługiwanym przez stacje ruchome systemu NMT, co umożliwia stosowanie w sieci Centertel standardowego sprzętu.

  W Polsce pracuje 4 centrale MTX: W Warszawie, Gdańsku, Katowicach i w Poznaniu. System NMT zaprojektowano dla krajów, w których istniała dobrze rozwinięta sieć stała. Tak więc w typowej konfiguracji system NMT pracuje w trybie nakładkowym, tzn. łącza międzycentralowe realizowane są w postaci łączy dzierżawionych od operatora sieci stałej. Niedostatecznie rozwinięta infrastruktura telekomunikacyjna w Polsce zmusiła operatora do instalacji własnej sieci międzycentralowej opartej na radioliniach pracujących w większości w paśmie 8 GHz, dla łączy magistralnych, oraz w pasmach 15 GHz i 23 GHz , dla łączy lokalnych. Zgodnie z przewidywaniami, w końcu 1996 roku system Centertel pokrywał swoim zasięgiem ponad 90% terenu Polski. W połowie 1996 roku liczba abonentów systemu Centertel przekroczyła 100 tysięcy. Docelowa pojemność systemu Centertel w znacznym stopniu zależy od statystycznego rozkładu typu jego użytkowników. Jeżeli w systemie będzie znacznie większy niż początkowo procent abonentów prywatnych, wówczas docelowa pojemność systemu w Polsce może przekroczyć 200 tysięcy.


  Teraźniejszość NMT
  W tym momencie z sieci Centertel korzysta TP.SA, rozwiązując problem "ostatniej mili" oraz na terenach słabo zurbanizowanych gdzie nie warto inwestować w ciągniecie kabli, instalowanie central etc. Z dostępu NMT w sieci TP korzysta obecnie 200 tys. osób (Info na dzień: maj 2004)
  Sama siec liczy już niewiele ponad 7 tys. (Info na dzień: grudzień 2003) użytkowników którzy są stale przyłączani do sieci GSM, na bardzo korzystnych warunkach (niestety, oferta dotyczy tylko osób które miały telefon zarejestrowane na "firmę", które posiadają numer REGON). PTK Centertel ma koncesje na prowadzenie sieci NMT do roku 2010. Świadczy o ty m.in. zakończenie wszelkich umów roamingowych z innymi operatorami NMT. Zmieniony został także prefix z 090 na 690 (który to otrzymać powinna sieć ERA)

  Pół-aktywne i nieaktywne terminale NMT
  Część telefonów NMT które posiadam są pół-aktywne tzn. można z nich zadzwonić na numery alarmowe 999, 998, 997, 112 oraz do BOKU *22. Część jednak jest całkowicie nieaktywna i nawet próba połączenia alarmowego kończy się trzema piskami [1] . Trudno powiedzieć od czego to zależy. Część telefonów które posiadam były pół-aktywne i przestały być :( m.in. Motorola 2000, Benefon Sigma Gold. Być może że zależy to od tego czy telefon jest nadal widoczny w sieci (włączony i zalogowany) lub od tego jak dawno temu przestał być zarejestrowany na danego abonamenta. Być może wiele tych telefonów dla PTK Centertel po prostu już nie istnieje (złom, rozebranie na części) i usuwają je z bazy danych. Takie są moje przypuszczenia.
  Ostatnio zauważyłem także ze po wybraniu numeru *2, *3 - słyszymy sygnał zajętości [1]. Również po wybraniu np. 2*, 66* lub inny numer zakończony gwiazdką słyszymy że [1] "Nie możemy zrealizować takiego połączenia"


  1. Wersja oprogramowania
  Żeby uzyskać wersje oprogramowania telefonu należy wstukać:

  *#9999#

  Otrzymuje się wtedy na wyświetlaczu napis podobny do:

  V 1.04
  09-06-97
  thf10

  (w tym wypadku Nokia 550)

  Gdzie pierwsza linia to wersja oprogramowania.

  Druga linia pokazuje datę wydania tego oprogramowania.

  Natomiast trzecia linia ma cos do czynienia z typem telefonu. Odradzam jednak kupno Nokii 540 typu thf7 - była to pierwsza partia telefonów z usterkami charakterystycznymi dla wieku dziecięcego.


  2. Książka telefoniczna
  Nokia opracowała od samych początków pewne kody służące poruszaniu się po pamięci telefonu. Jeden bardzo popularny kod przeszedł nawet do telefoni GSM!

  a) Zapisywanie w książce nowych pozycji.

  *nr_komórki_pamieci*numer_telefonu_do_zapamietania#*

  Dziwne jest to, ze nie otrzymamy potwierdzania typu "wpisano", lecz telefon przechodzi do stanu czuwania.

  b) Wywoływanie numeru z pamięci (zastosowane w GSM)

  nr_komórki_pamieci#

  c) Kasowanie zawartości komórki pamięci

  #nr_komórki#*

  Operacja jest nieodwracalna i nie ma notyfikacji o prawidłowym jej wykonaniu.


  3. Kasowanie zawartości wyświetlacza
  Wszystkie modele umożliwiają metodę szybkiego wpisywania, bądź kasowania komórek pamięci opisana w poprzednim punkcie, natomiast dodam, ze w NMT istnieje możliwość szybkiego skasowania całej zawartości wyświetlacza poprzez podwójne wybranie symbolu hash (#).

  Wzięło się to od starszych modeli telefonów, np. Talkmana, w którym po wciśnięciu i przytrzymaniu klawisza CLR cyfry kasowały się po jednej sztuce, a nie jak w nowocześniejszych Nokiach (w tym w Nokii 550) - ostatnia znak, a następnie cały wyświetlacz. Podwójne wciśnięcie hasha załatwią sprawę!


  4. Pusty wyświetlacz
  Jeśli podczas włączania telefonu wciśniesz dowolna cyfrę, to wyświetlacz pozostanie pusty, ale telefon będzie pracować normalnie.


  5. Podświetlenie
  Jeśli podświetlenie wyświetlacza jest wyłączone, to możesz je włączyć przez szybkie naciśniecie i puszczenie przycisku zasilania. Podświetlenie będzie tak długo włączone, jak długo trzymasz przycisk.


  6. Własny numer telefonu
  99#
  Otrzymamy wówczas numer w postaci 234567, ale istnieje możliwość edycji swojego numeru. Tak wiec przy zakupie jakiegokolwiek aparatu używanego należy użyć innej komendy podanej w następnym punkcie. Jeżeli chcemy, to do tej komórki możemy sobie wpisać np. 090234567.


  7. Własny numer telefonu z sieciowym kodem międzynarodowym
  98#
  Otrzymamy wówczas numer w postaci 3234567. Tego numeru nie możemy zmienić. Polska ma kod 3, a sześć ostatnich cyfr to numer telefonu (nie wolno mylić z numerem kierunkowym sieci, czyli Centertel dawnej - 090 teraz 690).


  8. Powitanie w Nokii 350
  Nokia 350 potrafi się zawieszać - wystarczy przejść w tryb alfanumeryczny (ABC) i popisać do woli, a kiedy kończy się druga linia wyświetlacza i telefon robi pip, powciskaj jeszcze kilka liter i poczekaj chwile (10-11 sekund), aż zgaśnie podświetlenie. Wciśnij energicznie i przyduś klawisz C. Jeżeli masz wprowadzone powitanie (komórka 99), to zdziwisz się, ale przez 15 sekund zamiast Twojego powitania będzie widniał kod kraju! Fajowa zabawa. Zrób taki kawał koledze - pomyśli, ze skasowałeś mu powitanie :))  9. SIS (starszy brat IMEI)
  Jak w sieciach GSM, numer IMEI jest wysyłany z każdym połączeniem do centrali w celu identyfikacji aparatu, tak w sieci NMT, jako ze do aparatu jest przypisany numer telefonu, wystarczył jeden wspólny kod nazwany SIS.

  Kod ten jest sprawdzany w momencie odbierania połączenia, co powodowało w starszych modelach telefonów (nie operujących w systemie NMT plus) krótka, 2-sekundowa przerwę. Wyglądało to tak, ze po podniesieniu słuchawki nie mówisz "halo", lecz czekasz te 2 sekundy i dopiero możesz się przywitać. Słychać charakterystyczny odgłos popularnie nazywany "dławieniem się" bądź "czkawka". Podobnie było w przypadku nawiązywania połączeń, tylko ze przerwa była niemal niezauważalna (1 sekunda), co nie było już tak uciążliwe, jak w przypadku odbierania połączeń.

  Sytuacja taka występowała w przeszłości. Obecne modele telefonów, począwszy od Nokii 450 VIP wysyłają SIS w sposób dyskretny do centrali MTX kilkakrotnie podczas rozmowy oraz za każdym włączeniem telefonu. Jeżeli numer SIS nie jest zgodny, to połączenie nie zostanie zrealizowane (co się zdarzało tym, którzy usiłowali łamać system NMT plus).

  SIS jest kodem rozpoczynającym się od cyfr 0018 i jest osiemnastocyfrowy, a zapisany jest w komórce 00 (zero zero). Tak wiec aby go wywołać należy wyłączyć i włączyć telefon i wpisać:

  00#

  Dlaczego kazałem wyłączyć i włączyć telefon?

  Dlatego, ze komórka 00 może służyć także jako pamięć notatnikowa podczas rozmowy. Węz teraz swój telefon i wykręć numer #21#, a podczas połączenia wpisz sobie jakiś ciąg cyfr, np. 123456789 i rozłącz się.
  Pozwól telefonikowi odpocząć (niech na wyświetlaczu pojawi się powitanie lub PL). Teraz wybierz 00#, a na wyświetlaczu pojawi się zapamiętany ciąg cyfr. Załóżmy, ze ten ciąg cyfr to bardzo ważny numer telefonu, który podyktował Ci Twój rozmówca, wiec nie chciałbyś go utrącić :) Opis przeniesienia z komórki tymczasowej do komórki pamięci telefonu opisuje poniżej.

  UWAGA: Jeżeli rozładuje Ci się bateria lub wyłączysz telefon, to stracisz bezpowrotnie numer zapisany w komórce 00, a pojawi się z powrotem SIS. Aby przenieść numer 123456789 z pamięci tymczasowej do pamięci stałej wybierz 00#, a następnie Pamięć, Zapisz, wpisz nazwę lub nie, wciśnij Zapisz i potwierdź OK lub anuluj Zostaw.


  10. Poczta głosowa
  Po wcześniejszym zgłoszeniu w BOK poczty głosowej, możemy następnie uruchomić własnoręcznie pocztę głosowa poprzez poniższe komendy. Kody te obowiązują zarówno dla poczty głosowej Standard, jak i Gol Plus. Do obsługi poczty taksowej GOLDfax (opcja) nie są wymagane żadne kody aktywacyjne - poczta zostaje standardowo załączona pod osobnym - taksowym numerem.

  Aby aktywować pocztę głosowa w przypadku pobytu poza zasięgiem lub wyłączonego aparatu, należy wpisać:

  *61#

  Odwołanie tej komendy następuje przez wpisanie:

  #61#

  Aby aktywować pocztę głosowa w przypadku nie odbierania telefonu przez 20 sekund oraz zajętej linii (przy wyłączonej funkcji informacji o połączeniu oczekującym), należy wpisać:
  *64#

  Odwołanie tej komendy następuje przez wpisanie:

  #64#

  Aby aktywować przekierowanie bezwarunkowe (wszystkich połączeń), należy wpisać:

  *21#

  Odwołanie tej komendy następuje przez wpisanie:

  #21#

  Oprócz tego można dokonać przekierowania nie na pocztę głosowa, ale na inny numer, wówczas należy wpisać:

  *kod*numer#

  Odwołanie tej komendy następuje przez wpisanie:

  #kod*numer# gdzie:

  kod - to np. 21, 61 lub 64
  numer - numer, na który ma być przekierowane połączenie

  We wszystkich modelach Nokii przy przekierowaniu wszystkich połączeń pojawi się symbol strzałki (Nokia 150, CITYMAN, Talkman) lub znany z wyświetlaczy Nokii dla systemu GSM symbol litery "A" (inne Nokie, oprócz 550 i 540 z wyświetlaczami wysokiej rozdzielczości). Jest to przydatne, gdyż przypomina nam, ze nikt do nas się nie dodzwoni.


  11. Ciche dzwonienie
  Nokie dla systemu NMT, podobnie jaki ich odpowiedniki dla systemu GSM, można przeprowadzić w stan milczenia. Obowiązuje tutaj ten sam kod:

  Menu #

  Ale nie w wszystkich modelach: np. w Nokii 350 trzeba ustawić "opcje dzwonka" na "bez dźw." a w Noki 540 można to zrobić na dwa te sposoby.
  12. Transmisja danych i fiksów
  NMT oferuje m. in. funkcje transmisji danych i faksów i to często tej samej prędkości co GSM (lecz wykluczjac najnowocześniejsze systemy łączności personalnej, jak PCN/DCS, PCN/PCS). W modelach starszych niż Nokia 450 VIP należy przed transmisja zablokować kanał (by telefon nie skakał po kanałach opóźniając transmisje). W tym celu należy wybrać kod:

  *08# klawisz z symbolem słuchawki

  a po zakończeniu transmisji anulować wpisując:

  #08# klawisz z symbolem słuchawki

  W modelach nowszych blokada kanału stała się zbędna dzięki systemowi NMT plus :)
  Maksymalna prędkość transmisji danych to 9600 bps (nie uwzględniłem kompresji danych), a faksów od 2400 do 9600 bps. Wartości te można rzec, ze są imponujace jak na system NMT, system GSM może się poszczycić nieco szybsza przepustowością tylko przy zastosowaniu kompresji danych!


  13. Kupowanie aparatu NMT zagranica

  Jest to możliwe, lecz trzeba zwrócić uwagę na MODEL aparatu. W Finlandii telefon można kupić w sklepach fabrycznych Nokii (ponoć są takie, bo kiedyś przywożono Nokie 450).
  Na pudełku musi widnieć napis THF-(nr_modelu)-P. Literka "P" oznacza w tym wypadku Polskę. Przykładowo dla Nokii 450 powinno być THF-9P. Tylko taki aparat może po przebadaniu w centrum serwisowym w Warszawie działać w sieci NMT.

  Jednak od momentu wprowadzenia systemu NMT plus wątpię, żeby to jeszcze było konieczne, ponieważ stal się możliwy roaming międzynarodowy miedzy sieciami standardu NMT plus i teoretycznie wystarczy wprogramowac w aparat numer telefonu oraz skonfigurować go z centrala sieci macierzystej. Na wszelki wypadek w celu uniknięcia kłopotów z homologacja aparatu powstrzymajmy się z zakupem aparatów NMT zagranica. W krajach skandynawskich aparaty te są zachęcająco tanie, jednak naprawdę powstrzymajmy się.


  14. Zapasowy kod kraju
  Każdy kraj ma zapasowy kod :)
  Dla Polski kod główny to PL, natomiast zapasowy to NO. Wybierz Menu 1 i poczekaj chwilkę. Przejedz kursorem na NO i wciśnij OK i opuść Menu. Wyłącz i włącz telefon! Aparat zaloguje się do sieci Centertela przez kod norweski! :)

  Po tej operacji może pojawić się trójkąt lub A (trójkąt oznacza roaming, natomiast A przekierowanie wszystkich połączeń przychodzących). Aby zlikwidować trójkąt bądź A po prostu zadzwoń gdziekolwiek, np. *22 i po nawiązaniu połączenia wciśnij czerwona słuchawkę. Zniknie jedno i/albo drugie :) Możesz słyszeć podczas logowania w NO trochę inne, nieco przytłumione lub podgłośnione sygnały klawiatury (DTMF), ale wierz mi, ze to żadna różnica! Taryfikacja jak zwykle.


  15. Komórki alarmowe
  Wszystkie Nokie umożliwiają blokadę telefonu kodem PIN. Nie jest to dokładnie kod PIN, ponieważ standardowo wpisywany jest we wszystkie telefony jako 1234, lecz jest ciekawa forma zabezpieczenia.

  Nokie: 150, 250, 620 Talkman, 720 umożliwiały, nawet po całkowitym zablokowaniu telefonu, połączenia z numerami telefonów zapisanymi w komórkach numer 96 i 97.

  Nowszym Nokiom doczepiono jeszcze 94 i 95, a wiec docelowo komórki od 94 do 97.

  Jest to bardzo praktyczne! Zwłaszcza jeżeli chcemy by dziecko jadące pod namioty do lasu dzwoniło tylko pod wyznaczone numery (+ numery alarmowe). W ten sposób mamy do dyspozycji o wiele tańsza metodę blokowania połączeń!


  16. Blokowanie połączeń z niektórymi prefiksami
  Opcja ta jest możliwa w Nokiach począwszy od modelu 350. Dokonuje się tego poprzez wpisanie prefiksów (maksimum 10, każdy oddzielony gwiazdka) do komórki "ukrytej" pod numerem ** (gwiazdka gwiazdka), np. w Nokii 350 wybieramy opcje Pamięć, następnie wpisujemy, np.

  0044*0700*0602*0601555*0226

  i wciskamy Zapisz, ale zamiast wytypowanej przez telefon pierwszej wolnej komórki pamięci, wpisujemy ** i wciskamy Zapisz. Telefon spyta o pięciocyfrowy kod zabezpieczający i gotowe. Kiedy usiłujemy wybrać w tym przykładzie 0044 na wyświetlaczu pojawia się komunikat "NIE WOLNO". Ta opcja nie działa na numery 999 i 998.


  17. Blokada klawiatury
  Dokonuje się tego, podobnie jak w Nokiach dla GSM, przez naciśniecie:

  Menu* lub naciśniecie i przytrzymanie przez 2-3 sekundy czerwonej słuchawki (ta druga działa np. w Nokii 450 VIP, ale już w Nokii 350 z softem 1,05 już nie).

  W telefonach GSM możemy nawet przy zablokowanej klawiaturze nawiązać połączenie z numerem 112. W sieci NMT Centertel możemy przy zablokowanej klawiaturze wybrać sekwencje cyfr 999, 998 czasem 997 oraz 112 i nawiązać połączenie wciskając klawisz z symbolem słuchawki lub przycisk NAVI.


  18. Zmiana baterii podczas prowadzenia rozmowy
  Możliwe jest to w modelach od 350 wzwyż.


  19. Liczniki rozmów
  Nie są one dokładne, aczkolwiek licznik rozmów odbieranych jest dokładny :))

  20. Jak duża jest różnica w jakości dźwięku między NMT, a GSM?
  Najwięcej krytykują Centertela osoby, które albo używały go przed 1996 rokiem (w tym roku nastąpił bowiem przełom w poprawie jakości połączeń i optymalizacji sieci), albo ci którzy mają GSM-a i najniższy abonament (względnie pre-paid) i siedzą w mieście w ogóle nie dzwoniąc!

  Nie ma problemów ani z pojemnością sieci, ani z jakością. Jakość została w systemie NMT plus bardzo poprawiona i wszystkie stacje są wspomagane cyfrowo. Można rzec o systemie analogowo-cyfrowym, a nie o prymitywnym NMT450 (bo ta już nieistniejąca sieć faktycznie taka była). Jakość zależy od rodzaju telefonu, ja polecam Nokię 450 VIP lub na słabsze obszary Benefona Sigmę. Benefon Sigma to taki telefon jakby z EFR :) - po prostu poprawia sygnał i potrafi na obszarach o słabym pokryciu wzmocnić sygnał do 2 W. Odradzam telefony używane, gdyż kiedy za każdym razem taki telefonik spada na chodnik, to traci na czułości! Moja Nokia 350 poprzez serię nieszczęśliwych upadków miała obniżoną siedmiokrotnie czułość!

  21. W jaki sposób można było sprawdzić zasięg sieci NMT? "Proponuję zakolegowanie się z posiadaczem Idei i wypożyczenie aparatu NMT na 1-2 dni (ceny 5, 10, 15 zł za dobę w zależności od aparatu). Cena jest atrakcyjna, ponieważ obowiązuje tylko abonentów Idei!. Połączenia są tańsze - 1,50 zł w godzinach szczytu i 0,30 zł poza szczytem (przy normalnym wypożyczeniu 2,00 zł i 0,50 zł). Jeżeli sygnał będzie bardzo słaby proponuję albo telefon 7 W, albo zakup anteny 67 dB, ale uwaga! antena taka kosztuje dla NMT znacznie więcej niż dla GSM - około 250 zł + konektor za 30-50 zł."

  22. Czy do telefonów NMT istnieją kody, podobnie jak do modeli GSM?
  W przeciwieństwie do GSM, w systemie NMT (450i plus) większość komend może uruchomić jedynie BOK. Tak jest z informacją o połączeniu oczekującym (nie działa komenda *43# lub #43# znana z central TPSA), połączeniami konferencyjnymi, blokowaniem połączeń.

  23. Czy w NMT istnieją połączenia konferencyjne?
  NMT oferuje możliwość telekonferencji, niestety w przeciwieństwie do sieci cyfrowych tylko z dwiema osobami (dwoma numerami). Podczas połączenia trójstronnego słyszalny jest co około pół minuty krótki i cichy sygnał "pip pip" informujący, że jeszcze są obecni wszyscy rozmówcy. Kiedy jeden niepostrzeżenie się rozłączy nie będzie już generowany ten sygnał.

  24. Czy istnieje coś takiego jak kod PIN lub inny kod zabezpieczający przed dostępem do telefonu osób niepowołanych?
  Każdy użytkownik ma możliwość wprowadzenia swojego własnego czterocyfrowego kodu, nazwijmy go PIN-em. Standardowo jest on ustawiony na 1234, ale, podobnie jak w GSM-ie, należy go zmienić i rzecz jasna zapamiętać. Kod można zmienić kodem zabezpieczającym (Menu 7). Twój kod zabezpieczający to 5 ostatnich cyfr numeru telefonu.

  25. Bezpieczeństwo w systemie NMT.
  Obecnie mało kto zajmuje się oszustwami i klonowaniem telefonów NMT. Aparatura jest droga, a w dodatku system plus jest bardzo inteligentny i wszelkie oszustwa są bardzo ryzykowne. Problemy mają jednak sieci wschodnie, gdzie jeszcze nie został wdrożony system plus.

  26. Kompatybilność sieci NMT w różnych krajach.
  Nie wszystkie sieci NMT są między sobą kompatybilne. Nie mówię o NMT 450 z NMT 900, ale o sieciach NMT 450i. Obecnie Centertel podpisał wszystkie możliwe technicznie umowy roamingowe, więcej się nie da! A szkoda, bo system NMT 450 jest dosyć popularny na świecie - działa w następujących państwach :
 • Arabia Saudyjska
 • Belgia (BE)
 • Białoruś* (BY)
 • Bułgaria* (BG)
 • Carelia (CAR)
 • Chiny
 • Chorwacja (HR)
 • Czechy
 • Dania* (DK)
 • Estonia* (EE)
 • Finlandia* (FI)
 • Francja
 • Holandia (NL)
 • Islandia** (IS)
 • Indonezja
 • Litwa* (LT)
 • Łotwa* (LV)
 • Luksemburg (LU)
 • Malezja
 • Maroko
 • Monako
 • Niemcy
 • Norwegia* (NO)
 • Oman
 • Polska* (PL)
 • Rosja (lokalni operatorzy - 2) * - Moskwa (MO), St. Petersburg (STP), Wielki St. Petersburg (LED), Murmańsk (MUR)
 • Rumunia* (RO)
 • Słowacja
 • Słowenia (SI)
 • Szwecja* (SE)
 • Tajlandia
 • Tunezja
 • Turcja
 • Ukraina* (UR)
 • Węgry
 • Wyspy Faroe (FO) (daleka Islandia???)


  Jedną gwiazdką zaznaczyłem kraje, z którymi umowy roamingowe miał podpisany Centertel, natomiast dwiema gwiazdkami zaznaczyłem kraje, w których roaming jest technicznie możliwy.

  Prawdopodobnie można tez roamingować się we Francji i Monako, lecz musieliby dostosować swój system, co nie jest opłacalne, choćby dlatego, że we Francji z systemu NMT korzystają właściwie tylko służby drogowe i pomocy (m. in. górskie pogotowie ratunkowe).

  27. Poczta głosowa w sieci NMT Centertel
  Do tej pory dostępne były następujące wersje:
 • Poczta Standard NMT - dostępna była do 1995 roku
 • *Poczta Standard (nieoficjalnie plus) - wersja unowocześniona, dostępna do dziś
 • Poczta Gold - niedostępna od 1995 roku
 • *Poczta Gold Plus (dostępna do dziś)
 • *Poczta Faxowa (dostępna do dziś)
 • *Poczta DUAL (tylko wersja Standard!)

  Sporo tego było, a pozostały do dzisiaj cztery wersje (wyróżnione przeze mnie gwiazdką). Żadna inna sieć w Polsce nie ma tak zaawansowanej poczty głosowej jak Centertel. Poczta Gold Plus umożliwia klonowanie wiadomości i wysyłanie ich do kilkuset odbiorców. Dzieje się tak za sprawą 10 list, do każdej można wpisać 15 numerów! Pojemność jest rewelacyjna - 20 faksów, każdy po kilkadziesiąt stron.

  Mi najbardziej podoba się w poczcie Centertela to, że rozmawiają ze mną per ty :) Oczywiście istnieje wersja angielskojęzyczna! Dostępna jest wyłącznie za przesłaniem pisemnej prośby do BOK-u Technicznego Centertela.

  Jeżeli chodzi o najbardziej zaawansowane funkcje poczty, to mogę dodać, że poczta Gold umożliwia nam funkcję harmonogramu powitań - dostosowujemy dni tygodnia i godziny tak, że jeżeli np. co niedzielę chodzisz do kościoła na 12:00, to w godzinach od 11:45 do 13:15 będziesz mógł nagrać stosowne nagranie, ale najbardziej praktyczne zastosowanie jest dla firm, które w godzinach pracy mogą mieć inne nagranie, a poza godzinami pracy nagranie informujące, np. o godzinach otwarcia czy dyżurny telefon dostępny całą dobę. Zawsze można też przekierować połączenia do naszej skrzynki faksowej ustawiając nasz biurowy faks w tryb polling, czyli automatycznego ściągania faksów, np. zawsze o godzinie 1:00 w nocy korzystając z taryfy nocnej. To tylko część praktycznych zastosowań poczty głosowej, wykres wszystkich funkcji jest całkiem spory!

  28. Trochę historii: który model telefonu był oferowany jako pierwszy przez Centertela?
  Pierwszą słuchawką NMT była "cegła" wyprodukowana przez firmę Nokia. Model nazywał się Nokia Cityman 450, przy czym "450" nie należy mylić z Nokią 450, gdyż wtedy 450 odnosiło się wyłącznie do pasma pracy aparatu (podobny model wyszedł dla NMT 900).

  Równolegle z tą "doręczną" Nokią, wprowadzony został model "walizkowy" do montażu w aucie. Nazywał się Nokia Talkman i był on starszym bratem Nokii 620 Talkman. Różniły się tym, iż ten starszy był bardziej prymitywny, nie oferował funkcji oszczędzania baterii, miał trochę inny układ klawiatury. W modelu 620 dwa przyciski są pasywne, właśnie z powodu tego, iż nie znaleziono zastosowania dla nich. Wadą Talkmana (starszego) była transmisja sygnałów akustycznych DTMF, które służą popularnie do obsługi np. poczty głosowej. W tym modelu trzeba było wcisnąć FCN (funkcja) + MFT i poczekać sekundę lub dwie, aż zapali się lampka MFT na wyświetlaczu. Dodam, iż podczas włączonego MFT mikrofon był wyłączony, więc aby np. nagrać powitanie trzeba było na chwilę wyłączyć MFT, nagrać powitanie i ponownie włączyć MFT w celu tonowego # potwierdzającego nagranie.

  Podsumowując powiem, ze CEGŁA była/jest jednym z lepszych telefonów NMT. Moc tego aparatu wynosiła 2,5 W, więc nie równała się z żadnym doręcznym aparatem.

  29. Czy w systemie NMT można korzystać z SMS-ów?
  Historia SMS-ów w Centertelu choć jest krótka, to niesamowicie burzliwa i ciekawa. W skrócie przedstawia się to tak:

  Do systemu plus Centertel przymierzał się już od 1996 roku. Wraz z pojawieniem się pierwszego inteligentnego telefonu - Nokii 350, a 3 miesiące później Nokii 450, robiło się technikom ciepło z podniecenia, że telefony NMT potrafią być tak małe i lekkie jak GSM, a do tego oferować takie funkcje jak CLIP czy wspomniany SMS. Nawiązano więc rozmowy w trójkącie PTK Cntertel-Nokia-Benefon w tej właśnie kolejności. Spieszono się niesamowicie, ale pominięto wiele spraw i pojawiły się poważne błędy techniczne. Błędy błędami niby nic, ale w międzyczasie pojawiła się druga edycja Nokii 450 (jeszcze nie VIP!), która miała obsługiwać SMS-y. Pojawił się również Benefon Sigma. Ale powstał problem... Nokia pokłóciła się z Benefonem o to jaki standard wybrać i powstały 3 standardy niekompatybilne ze sobą!
  Technicy Centertela opracowali technologię dopasowaną do obecnej Nokii 450 (drugiej edycji), Nokia zaczęła, jak na złość, produkować wersję VIP, a Benefon wycofał się z SMS-ów i wymyślił Bene-pager. Istny dom wariatów!!! A że sporo klientów nabrało się na możliwości starej Nokii 450, to i byli oburzeni, że w końcu ich telefon nie będzie przesyłał SMS-ów, podobnie posiadacze Benefonów :(
  Do dnia dzisiejszego Centertel wymienia te telefony, które miały de facto działać z SMS-ami, co nie jest specjalnym problemem, ani dla klienta, ani dla PTK. Jeśli więc obiecano Ci SMS-y w Benefonie, to pisz pismo do PTK :)
  Finał tej sprawy jest taki, że SMS-y obsługują telefony:

 • Nokia 450 VIP
 • Nokia 550
 • Nokia 650

  SMS-y są bardzo praktyczną usługą, jednak korzystanie z nich w NMT na pewno szybko się znudzi. Nie chodzi już tylko o opisane powyżej kłopoty, ani o to, że jest to usługa płatna (29 groszy z VAT za sztukę lub 7 groszy dla posiadaczy Duala), lecz o czas dostarczenia SMS-a. W telefoni GSM SMS pojawia się bezpośrednio po wysłaniu na wyświetlaczu odbiorcy lub jeżeli masz wyłączony telefon zaraz po jego ponownym uruchomieniu (zalogowaniu się do sieci). Tymczasem w sieci NMT nie istnieje coś takiego jak logowanie! Wprawdzie można mówić o czymś podobnym w systemie NMT plus, ale jest to raczej "wymiana SIS" niż logowanie. Co to oznacza w praktyce? Otóż jeżeli adresat ma włączony aparat, to po (powiedzmy) pięciu minutach dostanie SMS-a. Dużo gorzej jeżeli ma go wyłączonego - wówczas SMS dojdzie, ale... prawdopodobnie dopiero przy pierwszej próbie połączenia telefonicznego - wtedy centrala "przypomni sobie", że oczekuje SMS. Także oczekiwanie na SMS-a nie jest absolutnie przyjemnością w przypadku sieci NMT.

  Numer Centrum Wiadomości NMT Centertel: 90-200-777

  To tylko skrót, bo o technicznych sprawach NMT plus można by napisać powieść, bo jeszcze dochodzą konfrontacje z NMT w Szwecji, Norwegii, Finlandii, Danii, itd...

  30. Czym różni się "zwykła" Nokia 450 od Nokii 450 VIP?
  Dotychczas dostępne były Nokia 450, Nokia 450 II edition oraz Nokia 450 VIP. Podział ten był skutkiem "zamieszania", jakie powstało z protokołem SMS-owym. Obecnie nie usłyszysz się od nikogo innego o 450 II edition, ale wyróżniała się od tej najstarszej m.in. złotym napisem Centertel oraz NOKIA, a także "przygotowaniem" do SMS-ów, co w końcu nie wypaliło.
  Nokia VIP posiada drewnopodobną obudowę, baterię o zwiększonej pojemności, funkcje NMT plus, możliwość transmisji danych bez blokowania kanału *08# i minimalnie inny układ Menu.

  31. Czym różni się Nokia 540 od Nokii 550?
  Szczerze mówiąc Nokia 540 niczym nie zachwyca - co prawda możliwość przesyłania SMS-ów w NMT to nie taka lekka zabawa jak w sieciach cyfrowych (więcej informacji), ale technicy Nokii postąpili bezmyślnie uniemożliwiając Nokii 540 chociażby ich odbioru, zwłaszcza, iż może mieć to zastosowanie w poczcie glosowej/faksowej czy innych usługach.
  Ogólnie telefony różnią się w zasadzie sposobem oprogramowania. Nokia 550 nawiązuje do serii "x50" (Nokia 350, 450, 450 VIP), natomiast Nokia 540 ma być tanim, popularnym telefonem (podobieństwo do Nokii 250, 440, V440).
  A z podobieństwem do telefonów GSM? Nokia 550 gabarytami przypomina sławną Nokię 3110 (UWAGA! elektronika zestawu HF Nokii 3110 nie pozwala na stosowanie go w modelu 550 - wszystko pasuje jak ulał, ale elektronika blokuje telefon, który wyłącza się), natomiast Nokia 540 zachęca swoim NaviKey, który jakoś nie pasuje do NMT...

  32. Na czym polega Dual-DCS?
  Jeśli w DCS-ie dodatkowo za 501 groszy wykupisz usługę dodatkową Dual DCS, to będziesz mógł dzwonić ze swojego aparatu DCS do dowolnego aparatu NMT za 75 groszy (zamiast 1,50 zł), a do swojego aparatu NMT za 22 grosze (redukcja o 70%) za minutę! Jednocześnie będziesz mógł wysyłać SMS-y za 9 groszy. Wszystkie ceny dotyczą abonamentu Idea 50 i są cenami brutto.

  33. Na czym polega Dual-NMT?
  Jeśli zaś w NMT wykupisz również za 501 groszy usługę dodatkową Dual NMT, to będziesz mógł dzwonić ze swojego aparatu NMT do dowolnego aparatu DCS za 65 groszy za minutę.

  34. Na czym polega Dual w ofercie Centertela?
  Dual nie jest do końca dopracowany w Centertelu :( a szkoda. Pomimo pięknej nazwy Dual, to tak naprawdę nic to nie oznacza. Masz OSOBNY telefon NMT i OSOBNY telefon DCS, a cała magia odbywa się poza Twoją świadomością.
  Jednak od 1 stycznia 1999 roku PTK Centertel wprowadził znaczne zniżki zarówno na połączenia, jak i na abonament. Obecnie osoby, które wybrały ofertę Dual płacą jeden rachunek za korzystanie z obu telefonów. W obu sieciach mamy do wyboru jedną z dwóch taryf - w sieci Idea (Idea 50 i 150), a w sieci NMT (Super i Extra). Ale zacznę od początku:
  NMT aktywujesz za 500 gr (jeśli kupujesz telefon w promocji), 501 gr (jeśli już jesteś abonentem) lub 50 zł (jeśli aktywujesz telefon używany lub kupiony poza promocją). DCS DUAL aktywujesz podobnie za 501 groszy. NMT musisz utrzymywać przez 12 (lub dłużej, jeśli kupiłeś aparat w promocji), a DCS od 12 do 18 miesięcy (z możliwością wcześniejszego odłączenia po upływie 6 miesięcy za obniżoną stawką "karną").
 • NMT - abonament 73,20 z VAT.
 • DCS - abonament 17,20 z VAT (dla Idei 50) lub 53,80 (dla Idei 150).
 • NMT - usługi dodatkowe: poczta głosowa lub poczta dualna, połączenia konferencyjne, przekierowanie połączeń.
 • DCS - usługi dodatkowe: poczta głosowa, połączenia konferencyjne, zawieszanie, oczekiwanie, rachunek szczegółowy, i inne drobiazgi.
  Suma opłat miesięcznych: 90,40 (za NMT i Idea 50) lub 127 (za NMT i Idea 150).

  35. Jak aktywować oraz na czym polega poczta dualna?
  Kiedy już aktywują oba telefony musisz zadzwonić do BOK-u i poprosić o włączenie poczty dualnej, robisz to w obu BOK-ach, bo dzwoniąc z NMT pod *22 łączysz się z BOK-iem tylko NMT, a z DCS *22 tylko z BOK-iem DCS! Poczta dualna działa w taki sposób, że jak ktoś pozostawi wiadomość na NMT lub DCS, to przesyłana jest ona do jednej skrzynki pocztowej. W Idei połączenia z pocztą *501 są bezpłatne, natomiast w NMT zaczynają się robić problemy. Chodzi o to, że nagrywasz powitanie NMT poprzez pocztę standardową *99. Tam też ustalasz hasło identyczne z tym z pocztą Idei. Natomiast w celu odsłuchania wiadomości z poczty dualnej, MUSISZ przedzwonić z NMT pod *501, które to połączenie jest płatne, ale jest to skrzynka dualna. Proszę jednak nie myśleć, że to nie koniec komplikacji! Jeżeli będziesz nagrywał powitanie w NMT to nagraj w wiadomości, ze jeżeli osoba wybierze tonowo zero, to połączy się z numerem dualnym DCS. Za to przekierowanie nie płacisz ani w NMT, ani w DCS (opłata za przekierowanie poprzez pocztę dualną jest przerzucona na osobę inicjującą połączenie). Załóżmy, że dzwonisz na mój numer NMT, a ja mam telefon wyłączony bo jestem w zasięgu Idei. Wtedy po wciśnięciu klawisza zero słyszysz komunikat "Please hold the line while your call is being transfered. Poczekaj na linii podczas gdy Twoja rozmowa jest przesyłana" i następuje przekierowanie do Idei. Poczta dualna jest rzeczą niesamowicie skomplikowaną i niewątpliwie BĘDZIESZ miał kłopoty! I nawet nie licz, że BOK Ci wtedy pomoże! U nich ze znajomością Duala jest kiepsko i będziesz musiał porozmawiać z działem technicznym.

  i to wszystko..... :)


  POWRÓT • :: Główna :: :: Mapa Strony ::